Podział planu na zajęcia praktyczne i teoretyczne

​Pobierz tutaj

  • Zajęcia praktyczne zaznaczone są na czerwono
  • Język migowy zaliczany jest do zajęć praktycznych


Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje