Asystent osoby niepełnosprawnej

 Jeśli chcesz pomagać tym, którzy mieli w życiu mniej szczęścia lub dla których los nie był łaskawy, oznacza to, że masz predyspozycje do tego zawodu.

Czas trwania nauki 1 rok

Asystent osoby niepełnosprawnej współpracuje z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem w celu włączenia podopiecznego w życie społeczne w obszarze rehabilitacji, edukacji i doskonalenia zawodowego, zatrudnienia, czasu wolnego, usług i świadczeń. Miejscem pracy Asystenta jest środowisko zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Asystent osoby niepełnosprawnej musi przede wszystkim być obecny przy swoim podopiecznym. Należy jednak pamiętać, że jego zadaniem nie jest wyręczanie, sprzątanie czy decydowanie za osobę, którą się opiekuje – ma za to zwiększać jej motywację do rehabilitacji, zachęcać do aktywności oraz pobudzać do działania.

Miejsce pracy:

Miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzące działy usług opiekuńczych.

Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje