Opiekun medyczny

Czas trwania nauki 1 rok (2 semestry)

" Masz ten dar" praca z powołaniem, chęć pomagania innym.
Zapisz się tutaj

Informacje o zawodzie

Opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, wspiera nie tylko tę osobę, a także cały zespół opiekuńczo – terapeutyczny.​

Miejsce pracy

Szpitale, kliniki, uzdrowiska, domy pomocy społecznej, indywidualna opieka nad chorym.Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje