Opiekun osoby starszej

Społeczeństwo europejskie coraz bardziej się starzeje, każdy specjalista w tym zakresie jest na wagę złota, zarówno w Polsce jak i w krajach UE.

 Czas trwania nauki 2 lata


Opiekun osoby starszej udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem różnego rodzaju metod terapii. Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych, umie też pomóc w sytuacjach zagrażających zdrowiu osoby starszej.


Miejsce pracy:

Domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, hospicja, organizacje pozarządowe, środowiskowe domy samopomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze, prywatna opieka nad osobami starszymi.

Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje