Opiekun w domu pomocy społecznej

Każdy człowiek to inna opowieść. Pracując w tym zawodzie poznasz wiele historii z życia swoich podopiecznych

Czas trwania nauki 2 lata

Opiekun w domu pomocy społecznej to pracownik pierwszego kontaktu – ktoś, kto pozostaje w bezpośredniej relacji z mieszkańcami i podopiecznymi danej placówki. Zna on ich problemy, potrzeby i ograniczenia, dzięki czemu może dbać o nich, a w razie potrzeby przyjść z pomocą. Jego rolą jest także motywowanie podopiecznych do aktywnego spędzania czasu wolnego, samorealizacji i rozwijania zainteresowań oraz budowania więzi społecznych z innymi mieszkańcami domu opieki. Opiekun współpracuje z personelem placówkilekarzami i rehabilitantami, a także jest w kontakcie z rodziną podopiecznego.

Miejsce pracy :

Domy pomocy społecznej, domy małego dziecka, szkoły, środowiskowe domy samopomocy, hospicja, ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, aleteżoddziały rehabilitacji w szpitalu oraz warsztatach terapii zajęciowej, domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży oraz ośrodki dla bezdomnych.

Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje