Opiekunka środowiskowa

Jeśli jesteś osobą, która potrafi wsłuchać się w głos drugiego człowieka, to praca dla Ciebie.

Czas trwania nauki 1 rok

Opiekunka środowiskowa pomaga ludziom, najczęściej w miejscu ich zamieszkania.

Do jej obowiązków należy niesienie pomocy i udzielanie wsparcia społecznego swoim podopiecznym – od najprostszych czynności jak mycie i ubieranie pacjenta, przez podanie leków, karmienie, ćwiczenia i spacery po wsparcie mentalne i duchowe. Pomaga ona także gospodarować pieniędzmi, sprzątać i gotować. Słowem – tworzy optymalne warunki życia dla osoby pod swoją opieką. Opiekunki środowiskowe wspierają ludzi przewlekle chorych, a także samotnych i starszych, dla których nawet wyjście po zakupy, na pocztę czy do lekarza jest nie lada wyzwaniem.

Miejsce pracy:

Fundacje i instytucje opiekuńcze, domy pomocy społeczne, domy małego dziecka. Absolwentki tego kierunku są również zatrudniane przez osoby prywatne, także za granicą.

Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje