Technik BHP

czas trwania nauki 1,5 roku (3 semestry)

Specjalizacja w tym kierunku to gwarancja dobrej pracy!!!
Zapisz się tutaj

Informacje o zawodzie

Technik BHP to jeden z najbardziej przyszłościowych zawodów w Polsce. Osoby posiadające ten tytuł sprawują nadzór nad przestrzeganiem norm i zasad związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy, m.in. w największych firmach, instytucjach i organizacjach w kraju. Wiedza zdobyta w toku nauczania przydaje się nie tylko w karierze zawodowej, ale również w życiu codziennym, ponieważ pozwala chronić siebie i swoich bliskich.

Miejsce pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy m.in. w:

  •  służbach BHP
  • Urzędach Dozoru Technicznego
  • Państwowej Inspekcji Pracy
  •  Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP


 


Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje