Technik sterylizacji​ medycznej

Czas trwania nauki 1 rok (2 semestry)

Nie zwlekaj – zrób krok w stronę sukcesu. Nauka trwa tylko rok. Masz szansę zdobyć dobre wykształcenie i pracę w zawodzie.
Zapisz się tutaj​​

Informacje o zawodzie

Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał w wyniku zapotrzebowania zgłaszanego ze strony środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Wymogiem do podjęcia nauki w zawodzie jest posiadanie wykształcenia średniego. Proces edukacji kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Głównym zadaniem zawodowym technika sterylizacji medycznej jest reprocesowanie wyrobów medycznych wielokrotnego użycia wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu ludzi. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje procedury dekontaminacji wyrobów medycznych. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem finalnym ma być uzyskanie wyrobu wolnego od wszelkich form drobnoustrojów zdolnych do życia. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: oczyszczanie, mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa instrumentarium medycznego, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia i dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

​Miejsce pracy

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w Centralnych Sterylizatorniach i innych jednostkach wykonujących dekontaminację wyrobów medycznych.


Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje