Terapeuta zajęciowy

Czas trwania nauki 2 lata (4 semestry)

Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym.
Zapisz się tutaj

Informacje o zawodzie

Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się prowadzeniem terapii zajęciowej poprzez odpowiednio dobrane zajęcia rehabilitacyjne, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia  świecie w nowy sposób. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualną bądź grupową terapię dostosowaną do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznego, prowadzi terapię zajęciową wykorzystując w pracy rozmaite metody i techniki terapii.

Miejsce pracy

W oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych.Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje