REKRUTACJA

Nie musisz mieć matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej

Zasady rekrutacji /pełny tekst/

O przyjęcie na pierwszy semestr mogą ubiegać się absolwenci liceów i innych szkół średnich. Kandydaci powinni wykazać się odpowiednimi zainteresowaniami, sprawnością niezbędną dla danego zawodu, dobrym stanem zdrowia, zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do uczenia się na danym kierunku.

Organizacja postępowania kwalifikacyjnego

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszenia i dostarczenie kompletu dokumentów.

Pełne zgłoszenie powinno zawierać:

 • dowód osobisty - do wglądu, celem potwierdzenia danych osobowych
 • ​​​​wniosek rekrutacyjny​​​​
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej [oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem]
 • 2 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w szkole)

Rekrutacji można dokonać:

 • Rekrutacja online
 • e-mail na adres sekretariat@medyk-otwock.pl
 • Osobiście w sekretariacie szkoły

Przed rozpoczęciem nauki w szkole musisz przedstawić osobiście komplet dokumentów w sekretariacie szkoły!
Jest to niezbędny warunek, aby zostać przyjętym do szkoły.

Nabór lutowy w roku szkolnym 2020/2021 na kierunki :

1-roczne

 • OPIEKUN MEDYCZNY (zaoczny,stacjonarny,dzienny)

1,5-roczne

 • TECHNIK BHP (zaoczny)

2-letnie

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA (dzienny)
 • TECHNIK ELEKTRONIK i INFORMATYK MEDYCZNY (dzienny,stacjonarny)
 • TECHNIK MASAŻYSTA (dzienny)
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (dzienny)
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (stacjonarny)

2,5-letnie

 • TECHNIK ELEKTRORADIOLOG (dzienny)
 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY (dzienny)

W naszej szkole szybko zdobędziesz zawód i możesz podjąć pracę jaką chcesz i gdzie chcesz. Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną i rekreacyjną oraz doskonale przygotowaną kadrą pedagogiczną. Masz szansę uzyskania rzetelnej i praktycznej wiedzy i umiejętności czyniącej cię pożądanym na europejskim rynku pracy.

Informacje dodatkowe
 1. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie DZIENNYM, ZAOCZNYM i STACJONARNYM.
 2. Szkoła jest PUBLICZNA - a więc bezpłatna.
 3. Po ukończeniu szkoły uczeń/słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i przystępuje do egzaminu z przygotowania zawodowego. Uzyskanie tytułu zawodowego pozwala na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale także w krajach UE - uczeń otrzymuje dyplom w języku polskim oraz suplement w języku polskim i angielskim.
 4. Nauka obejmuje zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i praktykę zawodową 
Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje