Historia Szkoły

HISTORYCZNE NAZWY SZKOŁY

 • 1960 - 1968 - Państwowe Liceum Pielęgniarstwa
 • 1964 - 1968 - Liceum Medyczne Pielęgniarstwa
 • 1965 - 1972 - Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa
 • 1967 - 1978 - Liceum Medyczne Pielęgniarstwa
 • 1972 - 1992 - Zespół Szkół Medycznych
 • 1992 - 2005 - Medyczne Studium Zawodowe Nr 16
 • 2005 - 2009 - Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku
 • 2009 - 2020 - Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku
 • od 2020 - Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku
 • Zakład Leczniczo-Dietetyczny Pana A. Gurewicza
 • Budynek szkoły 1960-1994
 • Budynek szkoły od 1994 do 2008 roku
 • Budynek szkoły od 2008 r. do dziś
 • dyr. Kamila Cywilew-Tan 1960-1972
 • dyr. Cecylia Wierzbicka 1972-1976
 • dyr. Krystyna Jankowska 1976-1977
 • dyr. Lucyna Kukla-Lacka 1977-1983
 • dyr. Krystyna Solnicka 1983-1986
 • dyr. Jadwiga Rakowska 1986-1990
 • dyr. Elżbieta Krasnodembska 1990-2010

Liceum Pielęgniarstwa przy ul. Armii Radzieckiej w Otwocku zostało otwarte 1 września 1960 r. na terenie byłego Wojskowego Szpitala Lotniczego. Zarządzenie o otwarciu szkoły wydał w imieniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Wiceminister Zdrowia dr med. A. Pacho na mocy Uchwały z dnia 9 lipca 1960 r.
(Zobacz akt nadania)

Budynek, w którym mieściło się liceum został wzniesiony w latach 1902-1910 z przeznaczeniem na pensjonat (Zakład Leczniczo-Dietetyczny Pana A. Gurewicza). Otwock w tym czasie był miejscowością letniskową i uzdrowiskiem o naturalnych właściwościach leczniczych, o specyficznych warunkach klimatycznych, które zawdzięczał sosnowym lasom. Do pensjonatu przybywali goście z Warszawy i Polski, ale również goście z całego świata.

Po drugiej wojnie światowej użytkownikami obiektu zostali: Centralny Szpital Lotniczy oraz Ministerstwo Oświaty. W 1960 roku zabytkowy budynek został przekazany w użytkowanie szkole medycznej.

W 1994 roku szkoła została przeniesiona do budynku przy ul. Andriollego 90 (Otwock - Anielin).

Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje