Opiekunowie kierunków w roku szkolnym 2020/21

SZKOŁA

KLASA

Opiekun

szkoła stacjonarna

I HS

Pani Anita Ozga

I TM
I T Z 2 sem.

Pani Joanna Wiktorowicz - Pędich
Pani Katarzyna Kowalczyk

szkoła zaoczna


II TUK A
I TUK A

Pani Hanna Michalik
Pani Jolanta Bierdzińska

II TUK B
I TUK B

Pani Żaneta Kuczewska
Pani Agnieszka Cieplińska

I OD 2 sem.
I OD 1 sem.

Pan Dominik Ryfa
Pani Emilia Nielepko

I OM 1 sem.
I OM 2 sem.
I TSM

Pani Halina Surmacz
Pani Honorata Kołodziejczyk
Pani Wioletta Koniczuk - Semeniuk


Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje